2023-12-06 10:45Pressmeddelande

Essunga har bäst hemtjänst i Västergötland – igen

Michaela Hultgren Licata som jobbar inom hemtjänsten i Essunga kommun."Det är nog bemötandet och gemenskapen samt bra personal som bidrar till att vi hamnar högt i rankningen", säger Michaela Hultgren Licata som jobbar inom hemtjänsten i Essunga kommun.

Hemtjänsten i Essunga kommun är bäst i Västergötland. Det enligt en ny rankning från pensionärsorganisationen SPF Seniorerna. 

Essunga kommun hamnar på 25:e plats när hemtjänsten i landets 290 kommuner jämförs. Essungas sammanvägda resultat får beteckningen ”högt”, vilket är det högsta värde man kan få i mätningen. 

Hemtjänstindexet är en sammanvägning av framför allt befintliga mätningar och statistik om hemtjänsten. Kvaliteten inom fyra delområden har vägts samman: information, biståndshandläggning, utförande och stöd och utveckling. I kategorin ”utförande” så hamnar Essunga kommun på sjunde plats i landet. 

   – Det är naturligtvis jättekul att vår hemtjänst och medarbetarna får ett så gott betyg! Det finns en styrka i att vara en liten kommun: Människor blir sedda och vi kan möta varandra på ett annat sätt. Här känner äldre igen personalen och det bidrar till en känsla av trygghet, säger kommunens socialchef Mariella Niemi. 

Hemtjänstpersonal inom Essunga kommun.

Ett vinnande gäng: Hemtjänstpersonal inom Essunga kommun

Näst bäst i Skaraborg är enligt rankningen Skövde, som hamnar 22 placeringar bakom Essunga. Allra bästa betyg får Halmstad. Att Essunga hamnar bäst i hela Västergötland tillskriver Anna-Sofia Palmqvist som är enhetschef för hemtjänsten personalen.

     – Personalens engagemang syns i rankningen. Hela personalgruppen vill så väl och gör sitt bästa! Vi har personal som är kvar väldigt länge och vi har även en hel del timanställda och vikarier som stannar länge och som kommer tillbaka. Det är ett gott betyg för verksamheten. Att vi har god kontinuitet bidrar till en nöjdhet. Att personalen stannar länge hos oss tror jag beror på att personalen tar hand om och värnar varandra.

Anna-Sofia Palmqvist och Malin Rydstedt är enhetschefer inom hemtjänsten.

Anna-Sofia Palmqvist och Malin Rydstedt är enhetschefer inom hemtjänsten.

Essunga har jämfört med fjolåret tappat placeringar, men är alltså med sin 25:e plats ändå bäst i länet. Att kommunen är en av landets minsta tror Palmqvist kan vara en fördel för hemtjänsten.

     – Seniorerna känner igen de medarbetare som kommer hem till dem: ”Den är släkt med den och dens mamma har jag gått i skolan med”. Att vi är en liten kommun gör även att vi har endast en hemvårdsgrupp. Det gör att vi får en större gemenskap och en stark känsla av att ”det här är något som vi gör tillsammans”.

Michaela Hultgren Licata som jobbar inom hemtjänsten i kommunen blir glad när hon hör att Essunga placerar sig högt i rankningen.

     – Det är nog bemötandet och gemenskapen samt bra personal som bidrar till att vi hamnar högt i rankningen. Vi har en väldigt god gemenskap, så det är roligt och inspirerande att jobba här. 

Kollegan Mikael Lundman håller med.

     – Ja, det bästa här är gemenskapen, att alla hjäps åt! Sedan är det lite själviskt: Man mår ju bra av att hjälpa andra och de flesta blir glada när man kommer. 

Mikael Lundman som jobbar inom hemtjänsten i Essunga kommun.

Läs mer om rankningen på hemtjänstindex.se.


Om Essunga kommun

Med drygt 5 700 invånare är Essunga är en av landets minsta kommuner och det är vi stolta över: här har vi nära till varandra och nära till naturen. Dessutom finns här en enorm drivkraft och ett stort engagemang. Vi har flest egenföretagare i hela Skaraborg och ett ovanligt starkt föreningsliv. Vi är små och naggande goda: se bara på Nossebro marknad som månad efter månad, i 120 år, har välkomnat besökare till vår bygd. Nu som då är vi det lantliga navet mitt i en tillväxtregion. Här är lätt att leva det goda livet! Allt fler upptäcker områdets charm och vi växer. Siffror från SCB visar att nio av tio tycker att det här är en bra plats att bo på. 99% känner sig trygga. Och är du sugen på storstadspuls ligger Göteborg bara en timme bort. Sedan kommer du hem igen. Till lugnet och skönheten.


Kontaktpersoner

Anna-Sofia Palmqvist
Enhetschef hemvård
Anna-Sofia Palmqvist
Malin Rydstedt
Enhetschef Hemvård
Malin Rydstedt
Mariella Niemi
Chef social sektor
Mariella Niemi