2023-02-14 07:18Pressmeddelande

Nytt projekt ska lyfta hemtjänsten

Malin Rydstedt och Anna-Sofia Palmqvist är enhetschefer inom hemtjänsten.Malin Rydstedt och Anna-Sofia Palmqvist är enhetschefer inom hemtjänsten.

Essunga kommun har fått 1,8 miljoner kronor från Socialstyrelsen för att kartlägga och förbättra arbetet inom vården. Pengar som använts till att skapa system som gör att de äldre i så stor omfattning som möjligt får besök av samma hemtjänstpersonal.

Något som ofta lyfts fram i undersökningar som fokuserar på kvalitén inom hemtjänsten är kontinuitet. Att samma hemtjänstpersonal kommer till brukaren vecka efter vecka bidrar till att skapa en känsla av trygghet. Det här är något som den undersökning som Essunga kommun genomfört visat, när hemtjänstpersonal inom ett utvecklingsprojekt ställt frågor till de äldre om vad som är viktigt för dem: deras behov och önskemål. Detta i sin tur har lett till att kommunen ytterligare kunnat kartlägga och sedan utveckla hemtjänsten på ett sätt som innebär att brukarna i så stor utsträckning som möjligt får besök av samma vårdpersonal.

    – Vi försöker se varje individs behov och genom att det är samma personer som kommer så lär man känna varandra och personalen får ännu större insyn i den enskildes behov. Olika undersökningar om äldreomsorg visar att det här har stor betydelse för hur nöjd man är med sin hemtjänst, berättar Malin Rydstedt som är enhetschef inom Hemtjänsten.

Tobias Sjöberg som jobbar inom hemtjänsten i Essunga kommun

Tobias Sjöberg som jobbar inom hemtjänsten i Essunga kommun.

Essunga kommun är redan bäst på hemtjänst i Västra Götaland, och hamnar på elfte plats när landets 290 kommuner rankas av SPF Seniorerna. Hemtjänstindexet är en sammanvägning av befintliga mätningar och statistik om hemtjänsten. Kvaliteten inom fyra delområden har vägts samman: information, biståndshandläggning, utförande och stöd och utveckling. Trots de alltså redan mycket nöjda brukarna så vill alltså kommunen bli ännu bättre.

    – Det handlar om att våra äldre ska få ett så fullgott liv hos oss som möjligt. Vi har väldigt duktiga och engagerade medarbetare som jobbat i många år vilket gör att brukarna känner medarbetarna och att kontakterna är långvariga. Det är en stor tillgång. Vi är en liten kommun där vi har nära till varandra, konstaterar socialchef Björn Franke.

Projektet som kommunen arbetat med och fått 1,8 miljoner kronor från Socialstyrelsen till har inneburit att tio medarbetare under sju veckor i höstas kunde frikopplas från den ordinarie verksamheten för att studera behov och lösningar samt implementera det nya arbetssättet. Och enligt Anna-Sofia Palmqvist som är enhetschef inom Hemvården har man redan kunnat se effekter av arbetet.

    – De äldre vi pratat med säger att de är nöjda i och med att det är bättre kontinuitet. Arbetet har lett till en ökad delaktighet som gör att ansvaret för dagsplaneringen ligger i arbetsgruppen.

Jariya Nualplab jobbar inom hemtjänsten i Essunga kommun.

Jariya Nualplab jobbar inom hemtjänsten i Essunga kommun.

Frida Vargnäs och Johan Ericson som jobbar inom hemtjänsten i Nossebro plockar ihop dagens lunch till de äldre.

Frida Vargnäs och Johan Ericson som jobbar inom hemtjänsten i Nossebro plockar ihop dagens lunch till de äldre.

 

 


Om Essunga kommun

Essunga kommun har cirka 5 700 invånare och ligger i hjärtat av Västra Götalands län. Här hittar du vår välbesökta Nossebro marknad, ett flertal stora evenemang och ett mycket aktivt föreningsliv! Dessutom en enastående vacker landsbygd med ett härligt levande landskap!


Kontaktpersoner

Anna-Sofia Palmqvist
Enhetschef hemvård
Anna-Sofia Palmqvist
Malin Rydstedt
Enhetschef Hemvård
Malin Rydstedt