2022-09-28 15:28Pressmeddelande

Vill klättra i näringslivsrankning

Kommundirektör Cecilia Trolin och kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson.Kommundirektör Cecilia Trolin och kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson har implementerat flera nya samverkansformer för kommun och näringsliv.

Essunga kommun hamnar på plats 104 av Sveriges 290 kommuner i den mätning av företagsklimatet som Svenskt Näringsliv genomfört.

Essunga kommun hamnar i den övre halvan av landets kommuner när företagare runt om i Sverige rankar företagsklimatet i hemkommunerna, men det innebär inte att ledningen i Essunga kommun är nöjd med resultatet. Kommunen har trots sin Essungaanda, med flest egenföretagare i hela Skaraborg, tappat 57 placeringar i årets mätning.

     – Vi är naturligtvis långt ifrån nöjda och vi jobbar sedan pandemin släppte greppet om oss än mer intensivt för att möta företagarna och på så sätt vända inte bara resultatet i granskningen utan framför allt få en bygd där företagare och kommun på ett ännu bättre sätt samverkar. För oss är det oerhört viktigt med nöjda företagare! De är en del av vår livsnerv och vår stolthet, säger kommundirektör Cecilia Trolin.

Aktiviteter planerade

Även i 2021 års rankning tappade kommunen placeringar, från att 2020 ha legat på plats 27. Årets mätning genomfördes under början av 2022 och sedan dess har kommunen satsat på att ytterligare utveckla samverkan med näringslivet. Detta har bland annat skett genom företagssafarier, under vilka olika lokala företag får besök av politiker och tjänstemän och genom träffar med företagen, så som den som arrangerades i Essunga bygdegård under måndagskvällen. Då bollades idéer för att hitta gemensamma vägar framåt och skapa samförstånd i olika frågor.

     – Vi är medvetna om att näringslivsarbetet har behövt utvecklas och vi har tagit ett omtag med ett antal aktiviteter. Inför nästa år har vi redan bjudit in näringslivet att sätta sitt kalendarium, så att mötena får rätt form och fokus utifrån de behov som finns, konstaterar Cecilia Trolin.

Hög företagsamhet

Kommunens rankingplacering beror till två tredjedelar på enkätsvar från de 90 lokala företagare som deltagit, och till en tredjedel på statistik från SCB och UC, utvald av Svenskt Näringsliv. Det handlar om frågor om allt från tillgång till arbetskraft till upplevt bemötande från kommunens tjänstemän. Inom flera områden får Essunga kommun gott betyg, bland annat när det gäller företagsamhet, där man hamnar på plats 38. Även vad gäller information till företag och trygghetsfrågor hamnar kommunen i topp 50.

Men det ser sämre ut vad gäller siffrorna avseende mobilnät och bredband samt vägnät, tåg och flyg. Inom dessa områden placerar man sig bland de sämsta i landet.

     – En punkt som kommunen vill förbättra gäller mobilnätet. Ansvaret för detta ligger på centrala myndigheter och nationella företag. Därför har kommunstyrelsen formulerat en skrivelse om detta till berörda parter, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson.

Behöver bli fler

     – Dessutom har vi behov av mer arbetskraft. Detta är en kommun där de som bor trivs bra, det visar SCB:s medborgarenkät. Men vi behöver bli fler och få fler att se fördelarna med att bo här, på landet mitt i en tillväxtregion. Därför jobbar vi bland annat på att få fram mer mark för exploatering, där man kan bygga hus och etablera nya verksamheter. Vi har en ny översiktsplan som snart kommer upp i kommunstyrelsen, berättar Daniel Andersson.

Och kommunen växer konstaterar han. Under årets första halvår blev man 55 personer fler, vilket med tanke på att kommunen är en av landets minsta inte är en obetydlig siffra.

     – Nu måste vi se till att bättre känna in och möta våra företagares behov. Det är helt klart en fortsatt prioriterad fråga för kommunen, avslutar Andersson.

Läs hela rakningen på svensktnäringsliv.se.


Om Essunga kommun

Essunga kommun har cirka 5 700 invånare och ligger i hjärtat av Västra Götalands län. Här hittar du vår välbesökta Nossebro marknad, ett flertal stora evenemang och ett mycket aktivt föreningsliv! Dessutom en enastående vacker landsbygd med ett härligt levande landskap!


Kontaktpersoner

Cecilia Trolin
Kommundirektör
Cecilia Trolin
Daniel Andersson
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Daniel Andersson