2022-09-27 09:04Pressmeddelande

Växande behov av arbetskraft trots lågkonjunktur

Essunga kommuns ekonomichef Andreas Hasselteg tillsammans med Claes Johansson från Dahrén Sweden.Essunga kommuns ekonomichef Andreas Hasselteg tillsammans med Claes Johansson från Dahrén Sweden.

Arbetskraft, nybyggnationer och ekonomiska utmaningar. Det var några av ämnena som diskuterades när Essunga kommun och representanter för det lokala näringslivet möttes under måndagskvällen.

I Essunga bygdegård samlades under måndagskvällen runt 20 personer när representanter från kommunen mötte lokala företagare. Syftet? Att tillsammans hitta vägar framåt och skapa ökad förståelse för varandras behov och förutsättningar. På agendan stod bland annat information om den fördjupade översiktsplan som håller på att tas fram och behovet av arbetskraft.

     –  Vi har en lågkonjunktur men inte en hög arbetslöshet, tvärt om vittnar flera av våra lokala företag om att de behöver mer personal, konstaterar kommundirektör Cecilia Trolin.

Claes Johansson från Dahrén Sweden är en av de som ser behov av fler kommuninvånare framöver, för att möta det växande behovet av arbetskraft.

     –  Det är väldigt bra att vi ses så här. Jag får veta mer om kommunens framtidsplaner och kan berätta om våra utmaningar. Vi behöver folk till vår fabrik: det handlar om allt från produktionspersonal till tekniker. Därför vill vi att fler ska upptäcka vår kommun och är intresserade av de bygg- och exploateringsplaner som presenteras här idag, säger Claes Johansson från Dahrén Sweden.

Är detta en kommun värd att flytta till?

     –  Jaa, jag har bott här hela livet. Det är absolut en bra kommun att leva i!

En tillväxtregion

Måndagskvällens träff är en del av en större satsning som syftar till att utöka och intensifiera samarbetet mellan Essunga kommun och företagen i området. Tidigare i år har kommunen bland annat bjudit in till företagssafari där man besökt lokala industrier. Även då vittnade företagare om det växande behovet av arbetskraft. Driv, engagemang och initiativförmåga beskrivs som viktiga komponenter hos de man söker.

     –  Vi försöker se hur vi kan möta företagens behov inom våra olika verksamheter. Inom till exempel skolan har vi ett projekt som är tänkt att bidra till att ytterligare utveckla elevers initiativ- och ledarförmåga, förmågor som företagen beskriver som eftertraktade. Det finns även möjlighet att från Nossebro vidareutbilda sig genom Campus Västra Skaraborg, berättar kommundirektör Cecilia Trolin.

     – I Essunga kommun satsar vi på att växa och ta fram ny mark för exploatering; här i kommunen finns naturskön, prisvärd och central mark att bygga på, mitt i en tillväxtregion, konstaterar Cecilia Trolin.

”Distansjobb – positivt för kommunen”

Under träffen i Essunga bygdegård berättade kommunala tjänstemän mer om de olika verksamheternas förutsättningar under kommande år. Det är ingen tvekan om att det rådande världsläget även påverkar Essunga kommun; kriget i Ukraina och högre energi- och livsmedelspriser innebär ett mer ansträngt läge konstaterar kommunens ekonomichef Andreas Hasselteg.

Under träffen genomfördes även workshops med syfte fånga upp det privata näringslivets idéer och infallsvinklar i diverse frågor. En av de som tagit sig till måndagsmötet var Rolf Andersson, pensionerad konsult.

     – Jag är här för att få veta mer om hur kommunen ska växa och jag vill bidra med idéer. Man ser ju ungdomar som växer upp här och sedan börjar läsa högre utbildning på annan ort. För att de ska komma tillbaka efter studierna så måste det vara attraktivt att bo här. Då är det absolut bra med dessa träffar för att få input och lyssna på varandra. Idag går det ju att jobba på distans för många, vilket är väldigt positivt för vår kommun.

”Viktigt att tillsammans skapa något bra”

Anna Jonsson som jobbar på Nossebro Energi var en av de som tagit sig till Essunga bygdegård under måndagskvällen.

–  Jag är här för att jag tycker att det är viktigt att olika delar inom kommunen samverkar och tillsammans skapar något bra.

–  Det har varit en väldigt bra kväll! Vi har bjudit in till detta för att tydliggöra för näringslivet vilka möjligheter och utmaningar som vi står inför och för att skapa delaktighet från näringslivet så att de förstår att de har möjlighet att påverka vår väg framåt, sa kommunalrådet Daniel Andersson efter träffen.

Nästa företagarträff anordnar kommunen den 24 oktober på Kälströms gård utanför Nossebro. Då deltar bland annat Business region Skaraborg, Skaraborgs kommunalförbund och kommunens Samhällsbyggnadsavdelning.

Kommundirektör Cecilia Trolin under företagarträffen i Essunga bygdegård.

Kommundirektör Cecilia Trolin under företagarträffen i Essunga bygdegård.

 

Kommundirektör Cecilia Trolin i samtal med ordföranden i Nossebroregionens företagare Christer Lundén.

 


Om Essunga kommun

Essunga kommun har cirka 5 700 invånare och ligger i hjärtat av Västra Götalands län. Här hittar du vår välbesökta Nossebro marknad, ett flertal stora evenemang och ett mycket aktivt föreningsliv! Dessutom en enastående vacker landsbygd med ett härligt levande landskap!


Kontaktpersoner

Cecilia Trolin
Kommundirektör
Cecilia Trolin
Daniel Andersson
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Daniel Andersson