2023-05-12 09:01Pressmeddelande

Unik satsning på introduktion av sommarvikarier i äldreomsorgen

Digital vägledning för den som vill veta mer om arbetet med våra äldreDigital vägledning för den som vill veta mer om arbetet med våra äldre

Tillsammans med Omsorgsförmedlingen och akademin Uppdrag Livet satsar Essunga kommun på att attrahera nya talanger till äldreomsorgen i sommar. Detta innebär bland annat att man ges möjlighet att erbjuda en digital introduktion till nya potentiella medarbetare och att man ökar synligheten i fler kanaler.

Digital introduktion och handledning i mobilen
Här får vikarien lära sig mer om hur äldreomsorgen styrs, fördjupa sin kunskap om åldrande och inte minst: ökad förståelse för service och bemötande. Programmet består av en huvudkurs och ett antal fördjupningskurser. Varje kurs består av korta kapitel, underhållande filmer och quiz. Utöver det erbjuds videoledd handledning i grupp vid tre tillfällen.
För den som blir anställd väntar tillgång till ett introduktionsprogram tillgängligt i mobilen. Programmet ligger på utbildningsplattformen Uppdrag livet och är utformat efter insikter från ungas upplevelse av att vara ny i äldreomsorgen.
 
Ett uppdrag som kräver en trygg start
 
Arbete i äldreomsorgen innebär att möta människor i många olika situationer och med unika behov. För att skapa en trygghet både för den äldre personen och personalen krävs trygghet och kunskap. Essunga kommuns satsning på ett digitalt introduktionsprogram innebär att sommarvikarier får chans att komplettera och fördjupa den handledning som ges i verksamheten.

Av de som genomfört introduktionsprogrammet tidigare har 90 procent uppgett att de fått en mer positiv bild av yrket. 72 procent har uppgett att de fått intresse för att fortsätta i yrket. Förhoppningsvis är det fler av kommunens vikarier som finner intresse för att även fortsatt göra skillnad i omsorgen!

- Vi måste våga prova nya vägar, säger Maria Tid, enhetschef inom äldreomsorgen i Essunga kommun. Ädreomsorgen är en av framtidens branscher. Det är ju dels sommaren förstås men det är en större fråga än så. När man tittar på rekryteringsutmaningen så behöver vi visa upp äldreomsorgen som en framtidsbransch.

- Vi vill också visa de som kanske inte tänkt sig jobba inom vården, vad det handlar om. Det blir en ny väg in i yrket, säger Anna-Sophia Palmqvist, enhetschef. Det kanske kan ändra uppfattningar om jobbet!

Marknadsföring i nya kanaler
 
Essunga kommun har också lagt ut annonser på Omsorgsförmedlingen – en annonsplats som också guidar in nya talanger till yrket. Här får kandidater tillgång till en kostnadsfri introduktionskurs redan vid ansökan. Dessutom finns frågor och svar om att jobba i yrket. Redan nu kan man se att Essungas annonser visats många gånger och genererat flera klick på ”Ansök”.


Om Essunga kommun

Med drygt 5 700 invånare är Essunga är en av landets minsta kommuner och det är vi stolta över: här har vi nära till varandra och nära till naturen. Dessutom finns här en enorm drivkraft och ett stort engagemang. Vi har flest egenföretagare i hela Skaraborg och ett ovanligt starkt föreningsliv. Vi är små och naggande goda: se bara på Nossebro marknad som månad efter månad, i 120 år, har välkomnat besökare till vår bygd. Nu som då är vi det lantliga navet mitt i en tillväxtregion. Här är lätt att leva det goda livet! Allt fler upptäcker områdets charm och vi växer. Siffror från SCB visar att nio av tio tycker att det här är en bra plats att bo på. 99% känner sig trygga. Och är du sugen på storstadspuls ligger Göteborg bara en timme bort. Sedan kommer du hem igen. Till lugnet och skönheten.


Kontaktpersoner

Enhetschef inom äldreomsorgen
Maria Tid