2023-11-20 12:04Pressmeddelande

Stort intresse för att bygga Jonslunds nya skola

Ritning för Jonslunds nya skola. Så här ska Jonslunds nya skola se ut.

Nu kan de som är intresserade av att bygga Jonslunds nya skola lämna in anbud till kommunen. Därmed avslöjas även hur skolan är tänkt att se ut.

Till och med den 15 december kan de som är intresserade av att bygga Jonslunds nya skola lämna in anbud. Intresse för att få bygga verkar inte saknas, konstaterar projektledaren Alexander Lidén vid Essungabostäder.

     – Vi upplever att det är ett oerhört stort intresse: Många har hört av sig och haft frågor om när upphandlingen kommer att läggas ut.

Kan pressa priserna

Nu ligger den alltså ute. Efter att tidsfristen för att få lämna anbud gått ut i mitten av december så kommer anbuden att utvärderas. Detta arbete ska vara klart innan årsskiftet och i början av nästa år kommer resultatet av processen att presenteras för politikerna i kommunstyrelsen. När valet av entreprenör sedan är godkänt och klart så skrivs kontrakt med denna och en mer detaljerad tidsplan sätts av byggaren tillsammans med kommunen.

     – Vår förhoppning är att vi ska få in många anbud. Att det är tuffa tider i byggbranschen är naturligtvis inte positivt för de som drabbas, men vi inser också att det kan gynna projektet på så sätt att många byggbolag har behov av jobb. Det i sin tur kan göra att konkurrensen om att få bygga skolan ökar vilket pressar ner priserna. Det är naturligtvis viktigt att vi är ansvarfulla med skattebetalarnas pengar och vi vill ju få så mycket som möjligt för varje skattekrona.

Så kommer skolan se ut

Bifogat som fil längst ner i pressmeddelandet finns förfrågningsunderlaget, med ritningar över den framtida skolan.

Bakgrunden till nybygget är att den ursprungliga skolbyggnaden i Jonslund, som är byggd 1963, har ett stort underhålls- och renoveringsbehov. Dessutom så innebär en växande skara barn att det behövs mer utrymme. 

Den planerade skolbyggnaden är i två plan, på totalt 3 000 kvm. Därtill kommer en 800 kvm stor gymnastiksal. På taket av skolan ska solceller monteras och även bergvärme ska bidra till uppvärmningen. Den nya skolan uppförs söder om den nuvarande, som under tiden bygget pågår ska stå kvar. Den nya skolan har plats för 175 skolelever samt 60 förskolebarn. Förskolan kommer att ha tre avdelningar på bottenvåningen. Skulle skolan i framtiden komma att växa väldigt mycket så finns även utrymme för en ny, separat förskolebyggnad.

Nära samarbete 

Hur skolan ska se ut i stort finns alltså redan framtaget av en arkitektbyrå som i arbetet med att ta fram ritningarna jobbat mycket nära skolans personal och medarbetare på Essungabostäder.

     – Skolpersonalen har deltagit väldigt aktivt i processen: Deras medverkan har varit unik och det är väldigt, väldigt positivt. Essunga kommun ligger långt fram! Det är både föredömligt och ovanligt. Alla vi mött här på skolan har varit så engagerade i detta och vi har haft mycket kontakt. Det är ett annorlunda sätt att jobba jämfört med i till exempel Göteborg. Det har verkligen varit fantastiskt, säger Ann Dahlberg vid D Office Arkitekter i Göteborg som arbetat med projekteringen av skolan.

Samtidigt som skolans utformning i stort är klart, så ligger arbetet med att avgöra var ledningar och annat som inte direkt har med den rumsliga utformningen att göra, på den entreprenör som ska genomföra bygget.

     – I den bästa av världar börjar bygget av själva skolbyggnaden redan i vår. Men det bygger på att ingen överklagar detaljplanen eller upphandlingen. Det är inte alls ovanligt att det görs, men vi hoppas naturligtvis på att barnen och personalen vid skolan ska få tillgång till sina nya lokaler så snart som möjligt; detta är något vi vet att många längtar efter, avslutar Alexander Lidén.

Ritning på Jonslunds nya skola.

Delar av ritningarna för Jonslunds nya skola.

Delar av ritningarna för Jonslunds nya skola.


Tidsplan

Projektet kommer delas in i tre byggetapper:

1.       Asfaltering av badets parkering.
2.       Rivning av förskolans kök & en förskoleavdelning,
          iordningställande av tillfällig lokal för en avdelning & ny utemiljö för hela förskolan. 
3.       Den nya skolan byggs.

 

Kommande händelser:

(Ju längre bort i tiden desto större osäkerhet)

·       2023-12-15                                         Sista dag för anbudslämning
·       2023-12-31                                         Utvärdering av inkomna anbud
·       2024-01-01 t.o.m. 2024-01-15        Politiskt startbesked
                                                                     (inget datum för extra KS satt ännu)
·       2024-01-15                                         Tilldelning/kontraktsskrivning
·       2024-01-15                                         Start projektering systemhandlingar   
                                                                     (detaljprojektering)
·       2024-04-30                                         Slutförande etapp 1
·       2024-05-01                                         Detaljplan vunnit laga kraft
·       2024-05-01                                         Bygglovsansökan
·       2024-07-01                                         Slutförande etapp 2
·       2024-07-15                                         Sista dag för bygglovsgodkännande
                                                                     (om ingen överklagan sker)
·       2024-05-15 t.o.m. 2024-08-15        Start etapp 3 (beror på bygglovsprocess)
·       2025-12-19                                         Slutbesiktning

Jonslunds nuvarande skola.

Jonslunds skola

Jonslunds nuvarande skola.

 

 

 


Om Essunga kommun

Med drygt 5 700 invånare är Essunga är en av landets minsta kommuner och det är vi stolta över: här har vi nära till varandra och nära till naturen. Dessutom finns här en enorm drivkraft och ett stort engagemang. Vi har flest egenföretagare i hela Skaraborg och ett ovanligt starkt föreningsliv. Vi är små och naggande goda: se bara på Nossebro marknad som månad efter månad, i 120 år, har välkomnat besökare till vår bygd. Nu som då är vi det lantliga navet mitt i en tillväxtregion. Här är lätt att leva det goda livet! Allt fler upptäcker områdets charm och vi växer. Siffror från SCB visar att nio av tio tycker att det här är en bra plats att bo på. 99% känner sig trygga. Och är du sugen på storstadspuls ligger Göteborg bara en timme bort. Sedan kommer du hem igen. Till lugnet och skönheten.


Kontaktpersoner

Projektchef Essungabostäder
Alexander Lidén