2022-09-02 13:45Pressmeddelande

Stärkt samverkan med näringslivet

Victor Backman, CEO, FrämmestadverkenVictor Backman, CEO, Främmestadverken

- Vilka fantastiska företag vi har i kommunen!, säger Cecilia Trolin, kommundirektör i Essunga kommun. För oss i kommunledningen är det otroligt roligt att få besöka och stifta närmare bekantskap med det lokala näringslivet. Här finns ett enormt driv och här finns framgångsrika företag, både på nationell och internationell nivå. Vilken enorm kraft detta visar på i vår kommun!

 

Den 23 augusti besökte kommunledningen, det vill säga kommunstyrelsen och kommunens ledningsgrupp, fyra stycken industriföretag i Essunga kommun. Syftet med detta och kommande företagsbesök är att utöka förståelsen för alla de verksamheter som bedrivs i kommunen och för att stärka samarbetet mellan parterna. - Tillsammans ska vi lyfta de styrkor vi har men också de utmaningar vi står inför för att gemensamt ta Essunga kommun in i framtiden. Ett gott samarbete är oerhört viktigt för vår framtida samhällsplanering och Essunga står i startgroparna kan man säga. Dagens företagsbesök visar på att vårt näringsliv i Essunga är otroligt starkt, infogar Cecilia.

 

Det första företagsbesöket gjordes hos Nosstec i Nossebro, mera känt hos oss under namnet Nossebro mekaniska verkstad beläget på Järnvägsgatan i Nossebro. Här visade Niclas Jansson runt och berättade om företagets snart 100-åriga historia och om hur de nu är fristående och inte längre en del av Luna-koncernen. Företaget producerar olika maskiner för rundvalsning av plåt. Därefter visade Victor Backman på Främmestadverken upp verksamheten i Främmestad och presenterade den ägarstruktur som sedan några år tillbaka har tagit över och vidareutvecklat den mångåriga industrin där olika produkter till fordonsindustrin konstrueras, ytbehandlas och monteras.

 

Landqvist mekaniska i Fåglum och Jonslunds aluminium ingick också i de företagsbesök som hanns med under den intensiva dagen. Landqvists mekaniska har också en historisk förankring i bygden och det som för snart hundra år sedan började som en smedja är idag ett framgångsrikt företag som arbetar med metallförädling till industrin med specialitet inom skärande bearbetning. Hans Bergenholtz, vd, mötte upp och guidade runt i företaget. Dagens sista besök gick till Jonslunds Aluminium och här mötte Peter Svensson upp gruppen. Jonslunds Aluminium har specialiserat sig på att bearbeta, ytbehandla och montera aluminiumprofiler.

 

Gemensamt hos alla företagen var frågan om kompetensförsörjning och behovet av personal. - SKR bekräftar den bilden och lyfter precis samma utmaning, säger Cecilia. Vi går in i en annorlunda lågkonjunktur där det inte är brist på arbete utan på arbetskraft. Vi måste ha fokus på detta, både på kommunal och regional nivå. Företagarna efterlyste just mer samarbete kring yrkesutbildningar och samarbete med utbildningsansvariga.

 

En av de fördelar som även lyftes under dagen av näringslivsrepresentanterna var betydelsen av närhet i den lilla kommunen. - Vi samarbetar emellanåt när vi ställs inför gemensamma problemställningar. Det kan vara råvaruleveranser eller olika transportlösningar, berättar Niclas Jansson på Nosstec. En annan fördel som kom upp var närheten till E20 och till storstadsregionen.


Om Essunga kommun

Essunga kommun har cirka 5 700 invånare och ligger i hjärtat av Västra Götalands län. Här hittar du vår välbesökta Nossebro marknad, ett flertal stora evenemang och ett mycket aktivt föreningsliv! Dessutom en enastående vacker landsbygd med ett härligt levande landskap!


Kontaktpersoner

Cecilia Trolin
Kommundirektör
Cecilia Trolin