2022-03-10 10:37Pressmeddelande

Skrivelse till regering, Post- och telestyrelsen samt mobiloperatörer

Kommunstyrelsen i Essunga kommun beslutade vid sitt sammanträde 9 mars att sända en skrivelse till regeringen, Post- och telestyrelsen samt mobiloperatörerna angående den bristfälliga mobiltäckningen i kommunen.

  • Vi kan fortfarande se ett antal problem med mobiltäckningen i vår kommun. Detta är ett stort bekymmer för oss då väldigt många är helt beroende av att detta fungerar. Därför har kommunstyrelsen nu ställt sig bakom denna skrivelse där vi påpekar de problem vi har, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M).

Digitaliseringen blir allt viktigare och omfattar allt fler verksamheter. Detta oberoende man bor i en storstad eller i en liten kommun som Essunga. För att hela arbetslivet, liksom vardagslivet, ska fungera är en väl fungerande mobiltäckning a och o.

  • Essunga kommun har antagit Vision 2040 med målet att vi ska vara minst 10 000 invånare till år 2040. Att vi då har mobiltäckning som fungerar i hela kommunen kommer vara helt avgörande, menar Daniel Andersson.

En helt enig kommunstyrelse har därmed ställt sig bakom skrivelsen som kommer skickas till infrastrukturdepartementet, Post- och telestyrelsen samt mobiloperatörerna.

  • Vi från Essunga kommun vill se en dialog kring dessa frågor. Allra helst i form av ett möte, säger Daniel Andersson.


Om Essunga kommun

Essunga kommun har cirka 5 700 invånare och ligger i hjärtat av Västra Götalands län. Här hittar du vår välbesökta Nossebro marknad, ett flertal stora evenemang och ett mycket aktivt föreningsliv! Dessutom en enastående vacker landsbygd med ett härligt levande landskap!


Kontaktpersoner

Daniel Andersson
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Daniel Andersson