2022-06-15 06:15Pressmeddelande

Ser vinsterna av hybridarbetet: ”Så naturligt att jag inte tänker på det”

Sofia Svensson, HR-chefHR-chef Sofia Svensson ser flera vinster med hybridarbete: "Det är en form av respekt".

Det moderna sättet att jobba, hälsofrämjande och miljöbesparande. Så beskriver några av medarbetarna på kommunkontoret i Nossebro det faktum att de sedan flera år har möjlighet att i ovanligt stor utsträckning jobba hemifrån.

På kommunkontoret i Essunga kommun jobbar tjänstemän inom en rad olika yrkeskategorier. Det handlar om allt från verksamhetsutvecklare och kommunikatörer till nämndsekreterare och mark- och exploateringsingenjör. Gemensamt för de olika rollerna är att de alla sköter en inte obetydligt del av sitt arbete från datorn. Något som möjliggör förtroendebaserat distans- och hybridarbete. Trots att möjligheten finns på många av landets arbetsplatser, så är det långt ifrån alla arbetsgivare som är lika generösa med distansarbete som man är på kommunledningskontoret i Essunga kommun. 

     – Det är helt klart ett argument för att de yrkeskategorier som behövs för att ett kommunkontor ska fungera, ska söka sig till just Essunga kommun. På detta sätt har vi god chans att locka kompetent och specialiserad personal till just vår organisation, i konkurrens med andra organisationer och företag. Vi vill att de bästa ska söka sig till oss. Det gynnar på sikt hela kommunen, säger Sofia Svensson som är HR-chef inom Essunga kommun.

”Det viktiga är inte varifrån, utan resultatet”

     – Vi ligger som navet mitt i en tillväxtregion – det ska vi utnyttja. Det finns extremt kompetent personal både lokalt och i vårt närområde, men kanske vill den moderna arbetaren inte alltid pendla en timmes enkel resa dagligen för att ta sig till oss. Vi försöker vi att möjliggöra flexibilitet och valmöjligheter där det är möjligt, för att tillhandahålla en hög kompetens och ett gott arbetsklimat. För kommuninvånarnas skull vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för att få personal som levererar på topp, säger kommundirektör Cecilia Trolin.

I och med pandemin så övergick många arbetsplatser, där personal som utför en stor del av sitt arbete från datorn, till distansarbete. Men i och med att pandemins effekt avtagit så har flera arbetsgivare återigen börjat kräva att denna personal ska jobba från skrivbordet på kontoret. Så inte i Essunga kommun. Här jobbar man sedan flera år tillbaka med ett tillitsbaserat ledarskap, där medarbetarna arbetar under premissen frihet under ansvar.

     – Arbetsuppgifterna ska utföras på bästa möjliga sätt under en given tidsram - det viktiga är inte varifrån man utför uppgiften, utan hur lyckat utfallet blir och att man dessutom mår bra under processen. Man kan sitta vid trädgårdsbordet hemma och göra ett lysande arbete! Här är vi effektiva och jobbar resultatinriktat och hälsofrämjande, säger kommundirektör Cecilia Trolin.

Gynnar miljön, hälsan och kompetensnivån

Det finns fler aspekter som gör att man inom kommunen valt att möjliggöra hybridarbete för de arbetsgrupper där förutsättningarna möjliggör denna form av jobb.

     – Dels handlar det om respekt för medarbetarnas tid. Dels så finns det en miljöaspekt; mindre resor till och från arbetet leder till mindre utsläpp. Ytterligare en aspekt är medarbetarnas hälsa, säger Sofia Svensson.

     – Förutom att man känner makt över sitt eget liv och får stort förtroende, vilket bidrar till att man växer i både yrkesrollen och i nivån av ansvarstagande, så finns det många som anser att hybridarbetande möjliggör ett mer balanserat liv, där fritid och arbetsliv får en bra balans. Det i sin tur anser vi gynnar arbetsinsatsen.

”Så förbaskat trevligt här!”

Även om distansarbete är något som är en naturlig del av vardagen på kommunledningskontoret i Essunga kommun så är det fullt med personal i matsalen. Stämningen runt borden är hög. Att möjlighet finns till att arbeta på distans innebär inte att gemenskapen blir lidande, säger de vi pratar med i lunchrummet.

     – När jag arbetat hemifrån någon dag så kommer jag gärna hit nästa. Jag kan utföra en stor del av mitt arbete från datorn, men det är helt enkelt så förbaskat trevligt här! Det är en fin gemenskap och varm stämning. Folk bryr sig om varandra och sina jobb. Vi känner att vi gör varandra bättre, det tycker jag verkligen, säger nämndsekreterare Lisa Falk som bor inne i Nossebro.

Lisa Falk, nämndsekreterare.Nämndsekreterare Lisa Falk (till höger) samtalar med en kollega i fikarummet.

     – Det har blivit så naturligt med hybridarbete att jag inte ens tänker på det, säger Christina Jonsson som jobbar som kommunikatör och bor i Alingsås kommun.

Majoriteten behövs på plats

Naturligtvis är det långt ifrån alla yrkeskategorier, verksamhetsområden och arbetsplatser inom en kommun där det är möjligt med distansarbete. För exempelvis den stora yrkeskategorin med vårdpersonal och skolpersonal så är det viktigt att fysiskt finnas där för brukarna/eleverna och att ombesörja deras behov med de tjänster man i sin yrkesroll tillhandahåller på plats i verksamheterna. Men även här så påpekar kommundirektör Cecilia Trolin vikten av att utöva ett förtroendebaserat, utvecklande och hälsofrämjande ledarskap.

     – Större delen av de kommunanställda arbetar inom sådana yrkesområden att det inte inom rollen finns möjlighet att arbeta från distans. Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete varje dag för att tillgodose de behov som finns i våra verksamheter och de förtjänar att lyftas och hyllas! Jag har sett hur vår förskolepersonal med liv och lust går in i sina roller och bidrar till barnens utveckling, hur våra äldre får trygghet och omvårdnad genom vårdpersonalens försorg. Det sker verkligen viktiga, livskvalitetshöjande insatser runt om i våra verksamheter varje dag. Det gör mig oerhört stolt!

Sofia Svensson, HR-chef.

 


Om Essunga kommun

Essunga kommun har cirka 5 700 invånare och ligger i hjärtat av Västra Götalands län. Här hittar du vår välbesökta Nossebro marknad, ett flertal stora evenemang och ett mycket aktivt föreningsliv! Dessutom en enastående vacker landsbygd med ett härligt levande landskap!


Kontaktpersoner

Cecilia Trolin
Kommundirektör
Cecilia Trolin