2022-05-17 13:35Pressmeddelande

Så ska näringslivet höjas ytterligare: "Vi gör ett omtag"

Tillförordnade kommundirektören Cecilia Trolin, kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson och Jessica Tengeland från Svenskt näringsliv diskuterar hur näringslivet i kommunen kan lyftas ytterligare.Tillförordnade kommundirektören Cecilia Trolin, kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson och Jessica Tengeland från Svenskt näringsliv diskuterar hur näringslivet i Essunga kommun kan lyftas ytterligare.

Hur kan företagsklimatet i Essunga kommun lyftas till nya höjder? Under veckan har organisationen Svenskt näringsliv besökt kommunhuset i Nossebro för att diskutera möjligheter och potentiella utvecklingsområden.

– Essunga kommun har absolut bra förutsättningar när det gäller företagande, säger Jessica Tengeland från Svenskt näringsliv samtidigt som hon blickar ut över butikerna på Storgatan i Nossebro.

Under tisdagens besök på orten mötte hon kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson och den tillförordnade kommundirektören Cecilia Trolin. Tillsammans diskuterade de olika åtgärder som kommunen satt in för att ytterligare lyfta det lokala näringslivet. Att fördjupa samverkan mellan kommunen och företagarna samt att skapa strukturer och plattformar för möten mellan dessa nämns som viktiga verktyg och insatser som kommunen nu genomför.

– Vi gör ett omtag när det gäller näringslivsaktiviteter! Det är viktigt att företagarna känner sig delaktiga och att vi i kommunhuset lägger fokus på rätt saker; det som företagarna verkligen behöver. Därför är dessa möten och samtal så viktiga, säger Daniel Andersson.

Sopplunch och företagsbesök

Ett konkret exempel i närtid på hur kommunen arbetar för att skapa mötesplatser för dialog är den sopplunch som om några veckor anordnas på Essunha plantskola med mat från Madam Blå Hotell och Restaurang. Lokala företagare bjuds in till lunch tillsammans med kommunens ledande politiker och tjänstemän.

     – Vi möts och ser hur vi kan bli bättre tillsammans, säger Cecilia Trolin.

Essunga kommun har under många år hamnat högt när organisationen Svenskt näringsliv rankar näringslivsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Förra året tappade Essunga kommun placeringar och även om man fortfarande ligger i topp 50 så vill kommunens politiker och tjänstemän bli ännu bättre.

     – Vi ska skapa så bra förutsättningar som möjligt för nöjda företagare och ett blomstrande näringsliv, säger Cecilia Trolin.

     – Här i kommunhuset agerade man genast när man i fjol tappade placeringar i rankningen. Det är exemplariskt, precis så som man ska göra. Företagsbesöken som kommunen nu genomför tror jag är jätteviktiga för att höja sig, säger Jessica Tengeland.

"Bra grejer på gång"

I fjolårets rankning fick kommunen gott betyg både när det gäller kommunens upphandling och informationen till företagen. En punkt som kommunen vill förbättra gäller mobilnätet. Ansvaret för detta ligger på centrala myndigheter och nationella företag konstaterar kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson. Därför har kommunstyrelsen formulerat en skrivelse om detta till berörda parter.

     – Vi har gjort det vi har rådighet över och ligger i framkant avseende fiberutbyggnad. När det gäller mobiltäckningen så jag tycker att staten och ansvariga företag borde ta ett större ansvar.

     – I övrigt kan jag konstatera att vi har massor med bra grejer på gång! Näringslivet är ju en jätteviktig del av kommunen och vår utveckling, avslutar Daniel Andersson.

Tillförordnade kommundirektören Cecilia Trolin, kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson och Jessica Tengeland från Svenskt näringsliv samtalar.

Tillförordnade kommundirektören Cecilia Trolin, kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson och Jessica Tengeland från Svenskt näringsliv.

 

Kontakt:

Jessica Tengeland, områdesansvarig Svenskt näringsliv, jessica.teneland@svensktnaringsliv.se, tfn: 070-60 74 012.


Om Essunga kommun

Essunga kommun har cirka 5 700 invånare och ligger i hjärtat av Västra Götalands län. Här hittar du vår välbesökta Nossebro marknad, ett flertal stora evenemang och ett mycket aktivt föreningsliv! Dessutom en enastående vacker landsbygd med ett härligt levande landskap!


Kontaktpersoner

Cecilia Trolin
Kommundirektör
Cecilia Trolin
Daniel Andersson
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Daniel Andersson