2022-03-15 11:00Pressmeddelande

Rekrytering av ny kommundirektör påbörjad

Peter Andreasson, oppositionsråd, och Daniel Andersson, kommunstyrelsens ordförande framför ingången till kommunkontoret i Nossebro. Peter Andreasson, oppositionsråd, och Daniel Andersson, kommunstyrelsens ordförande framför ingången till kommunkontoret i Nossebro.

- Under sin tid som kommundirektör har Anna Liedholm gjort ett mycket gott arbete tillsammans med sina medarbetare, säger Daniel Andersson, kommunstyrelsens ordförande och Peter Andreasson, oppositionsråd. Hon har medverkat till att ta fram vår nya vision för Essunga kommun, Vision 2040, och tagit fram nya styr- och ledningsverktyg för oss i kommunstyrelsen, satt en ny organisation inom kommunledningssektorn för att möta framtidens utmaningar och utvecklat ägarstyrningen av Essunga Bostäder. Vi ser nu fram emot att fortsätta resan på den inslagna vägen gällande kommunens utveckling och vi vill samtidigt rikta ett stort tack till Anna för det arbete hon utfört i Essunga kommun och önska henne lycka till i sitt nya uppdrag.

Arbetet med rekrytering av ny kommundirektör är redan igångsatt. Kommunstyrelsen och kommunledningsgruppen har nu tillsammans påbörjat framtagandet av den kravprofil som ska möta upp det behov vi har nu och som vi kommer ha framöver. - Förändringsresan är påbörjad och nu söker vi en kommundirektör för att leda den fortsatta utvecklingen framåt för Essunga kommun. - Vi ser gärna en kommundirektör med lokal förankring, kanske från näringslivet, men det som är avgörande är kompetensen, säger Daniel. Målsättningen är att kommunstyrelsen har fattat beslut om ny kommundirektör innan sommaren.

När Anna den 31 maj lämnar sin tjänst i Essunga kommun går samhällsbyggnadschef Cecilia Trolin in som tillförordnad kommundirektör samtidigt som hon fortsätter sin nuvarande tjänst.


Om Essunga kommun

Essunga kommun har cirka 5 700 invånare och ligger i hjärtat av Västra Götalands län. Här hittar du vår välbesökta Nossebro marknad, ett flertal stora evenemang och ett mycket aktivt föreningsliv! Dessutom en enastående vacker landsbygd med ett härligt levande landskap!


Kontaktpersoner

Daniel Andersson
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Daniel Andersson