2024-02-13 13:28Pressmeddelande

Rekordfå unga vid Nossebro skola dricker enligt ny undersökning

Aldrig tidigare har så få högstadieelever vid Nossebro skola druckit alkohol. Det konstaterar drogförebyggarna efter att årets drogvaneundersökning genomförts.

För fjortonde året i rad har högstadieeleverna vid Nossebro skola fått svara på frågor om allt från rökning till fritidsaktiviteter. Resultatet visar bland annat att högstadieeleverna idag mår bättre än på många år och över hälften är med i organiserade fritidsaktiviteter, vilket är den högsta siffran under hela 20-talet. 

Årets resultat är glädjande på flera sätt, konstaterar drogförebyggare Håkan Fransson.

     – Andelen barn som druckit alkohol är det lägsta sedan Essunga kommun började arbeta med Öckerömetoden 2011 och förmodligen det lägsta sedan 1970-talet, även om det inte finns några motsvarande drogvaneundersökningar före 2011.

Föräldrar som säger nej

Det är också fler barn än tidigare som uppger att de inte får dricka alkohol för sina föräldrar. Nio av tio sjuor och åttor uppger att föräldrarna är restriktiva med alkohol. 

     – Det här är förmodligen den viktigaste orsaken till att allt färre barn dricker alkohol!

Håkan Fransson konstaterar att en förtroendefull relation mellan vårdnadshavare och barn är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i det drogförebyggande arbetet. 

     – De barn som har en sämre relation med sina föräldrar dricker, röker, snusar, mobbar, mobbas eller skolkar mer än de som kan prata med sina föräldrar om viktiga saker. I årets enkät är andelen elever som tycker sig kunna prata med föräldrarna om viktiga saker högre än någonsin. Det bidrar troligtvis till att färre dricker alkohol.

Starkt beroendeframkallande

Andra positiva resultat som framkommer i undersökningen är att att eleverna mår bättre än på länge och att fler trivs bra och känner sig trygga i skolan.  Dessutom har andelen som är aktiva i föreningslivet ökat. Desto mindre positivt är det att det fortfarande är många barn som vejpar, det vill säga använder e-cigaretter. 

     – Många föräldrar verkar vara okunniga om att det är farligt och är kanske inte tillräckligt tydliga med sitt nej. Det är också lätt att dölja att man vejpar och svårt att upptäcka både för föräldrar och skolpersonal, säger Håkan Fransson.

E-cigaretterna innehåller ofta en hög halt av nikotin vilket innebär att barnen snabbt blir beroende. Det mest alarmerande i årets undersökning är enligt drogförebyggarna ökningen av snusande flickor. En tredubbling på ett år och för första gången är det fler flickor än pojkar som snusar.

Det handlar förmodligen om det nya vita snuset som tobaksindustrin marknadsför speciellt mot kvinnor.

Ingen legaliseringsvåg

Vad gäller användningen av narkotika ligger det på låga nivåer och inget tyder på att det ökar i högstadieåldern i Essunga kommun. Stödet för svensk, solidarisk, restriktiv narkotikapolitik är också starkt. 77 procent stöder konsumtionsförbudet mot cannabis helt och hållet. Legaliseringsvågen verkar i nuläget inte ha påverkat Essungas högstadieelever särskilt mycket. 

     – Som vanligt är det bara de elever som dricker, röker, snusar eller vejpar som testar narkotika. Därför är det så viktigt att hålla barnen borta från nikotin och alkohol. Där har du som förälder ett stort ansvar: Kan du hålla ditt barn borta från nikotin och alkohol minskar risken att de ska exponeras för narkotika och kanske testa, avslutar Håkan Fransson.

 

Kontakt:
Håkan Fransson, drogförebyggare, hakan.fransson@ockero.se, 0706-901514.
Christine Hummelblad, drogförebyggare, christine.hummelblad@ockero.se, 073-04 90 974.


Om Essunga kommun

Med drygt 5 700 invånare är Essunga är en av landets minsta kommuner och det är vi stolta över: här har vi nära till varandra och nära till naturen. Dessutom finns här en enorm drivkraft och ett stort engagemang. Vi har flest egenföretagare i hela Skaraborg och ett ovanligt starkt föreningsliv. Vi är små och naggande goda: se bara på Nossebro marknad som månad efter månad, i drygt 120 år, har välkomnat besökare till vår bygd. Nu som då är vi det lantliga navet mitt i en tillväxtregion. Här är lätt att leva det goda livet! Allt fler upptäcker områdets charm och vi växer. Siffror från SCB visar att nio av tio tycker att det här är en bra plats att bo på. 99% känner sig trygga. Och är du sugen på storstadspuls ligger Göteborg bara en timme bort. Sedan kommer du hem igen. Till lugnet och skönheten.

Relaterad media