2022-12-19 10:14Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Företagarfrukost 10 januari på Nossebro Energi

Nossebro energiNossebro energi

Under det gångna året har kommunledningen i Essunga kommun genomfört ett flertal olika företagarträffar. Det har varit soppluncher men även studiebesök ute hos både industrier och på lantbruk.

- Vilket häftigt näringsliv Essunga kommun har!, säger Cecilia Trolin, kommundirektör . Vi har företag som är driftiga, kompetenta, framgångsrika och de växer och söker personal. De bidrar till den positiva befolkningsutveckling som vi ser har skett under året och som är så viktig för kommunens fortsatta resa framåt.

- Vi ser tydligt att kompetensförsörjningsfrågan kommer fortsätta att stå högt på agendan när vi blickar framåt. Här kommer både kommunens och näringslivets samverkan vara av betydelse för fortsatt arbete med att hitta lösningar, säger Cecilia Trolin. En del i arbetet är att tillsammans arbeta fram en näringslivsstrategi och detta arbete har redan påbörjats. Nina Bertilsdotter, projektledare, kommer att leda arbetet med strategin.

- En näringslivsstrategi kommer fånga in de gemensamma plattformar som näringslivet och kommunen har, för att samtliga parter ska kunna bidra till Essunga kommuns fortsatta välfärd på bästa sätt, säger Cecilia. En framgångsfaktor är stark delaktighet från såväl kommunen som från näringslivet och därför hoppas vi på att se så många företagare som möjligt vid årets första företagarfrukost den 10 januari. Då står Nossebro Energi som värd och vi kommer ha näringslivsstrategin i fokus. Nina leder träffen och företagarna får också möjlighet att träffa vår nye samhällsbyggnadschef Morten Sörö. Anmälan till frukosten gör man via den här länken.


Om Essunga kommun

Essunga kommun har cirka 5 700 invånare och ligger i hjärtat av Västra Götalands län. Här hittar du vår välbesökta Nossebro marknad, ett flertal stora evenemang och ett mycket aktivt föreningsliv! Dessutom en enastående vacker landsbygd med ett härligt levande landskap!


Kontaktpersoner

Cecilia Trolin
Kommundirektör
Cecilia Trolin