2024-05-21 13:07Pressmeddelande

Näringslivsrankning visar: Tredje bäst företagsklimat i Skaraborg

Kommundirektör Cecilia Trolin och kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson.Kommundirektör Cecilia Trolin och kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson.

Essunga är Skaraborgs tredje bästa kommun sett till företagsklimatet. Det enligt en enkätundersökning från organisationen Svenskt Näringsliv.

Varje höst presenterar Svenskt Näringsliv sin rankning där samtliga 290 kommuner jämförs utifrån diverse undersökningar samt de enkätsvar som organisationen låtit inhämta från företagare runt om i landet. Men redan nu är själva enkätsvaren tillgängliga och resultatet visar att de 83 lokala företagare som deltagit i undersökningen ger högre betyg till företagsklimatet i Essunga kommun än man gjort på flera år. Resultatet är det högsta på ett halvt decennium.

     – Det är glädjande att se att det arbete vi som kommun utför ger resultat. Det är viktigt att våra företagare får de förutsättningar de behöver för att kunna bedriva sina verksamheter på bästa sätt, säger kommundirektör Cecilia Trolin.

Rapporten som presenteras i sin helhet i höst baseras både på enkätfrågor till lokala företagare och på statistik från bland annat Statistiska Centralbyrån. De nu tillgängliga enkätsvaren innehåller frågor om företagarnas upplevelse av allt från attityder och bemötande från politiker och tjänstemän till tillgång till ett gott väg- och mobilnät i området. Essunga kommun får ett snittbetyg på 4,3 av totalt 6. Snittet i landet ligger på 3,5.

     – Det känns bra att den näringslivsstrategi vi antagit ger effekt. Det är gött när det går rätt upp, utbrister kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Daniel Andersson (M).

     – Det är roligt att vi placerar oss bra och att företagen känner att vi har en bra relation och att vi kan hjälpas åt, konstaterar kommunstyrelsens andre vice ordförande, oppositionsrådet Peter Andréasson (S).

Kommunen har de senaste åren genomfört en rad åtgärder för att bli ännu bättre på att möta näringslivets behov. Bland annat genom näringslivsträffar och diverse företagsbesök från kommunledningen.

     – Många branscher har haft det utmanande ekonomiskt och om vi på något sätt kan underlätta för företagarna känns det viktigt att göra det. Vi vill bidra till att skapa ett gott klimat för företagarna och en känsla av gemenskap. Vi ser positivt på resultatet även om vi naturligtvis inte nöjer oss. Vi vill hela tiden utvecklas, säger näringslivs- och samhällsbyggnadschef Morten Sörö.

Essunga är den kommun i hela Skaraborg som har flest egenföretagare sett till hur många som bor här. Enligt en mätning från organisationen Företagarna driver närmare var femte kommuninvånare eget.

     – Vi har ett starkt näringsliv och när vi är ute och möter näringslivet känns det som att det finns ett väldigt positivt driv och en stark gemenskap. Essungaandan är påtaglig, avslutar kommunutvecklare Pernilla Nilsson.

Läs mer: essunga.pdf (foretagsklimat.se)

 


Om Essunga kommun

Med drygt 5 700 invånare är Essunga är en av landets minsta kommuner och det är vi stolta över! Här har vi nära till varandra och nära till naturen. Dessutom finns här en enorm drivkraft och ett stort engagemang. Vi har flest egenföretagare i hela Skaraborg och ett ovanligt starkt föreningsliv. Vi är små och naggande goda: Se bara på alla evenemang med Nossebro marknad i spetsen, som månad efter månad i över 120 år har välkomnat besökare till vår bygd. Nu som då är vi det lantliga navet mitt i en tillväxtregion. Här är lätt att leva det goda livet. Siffror från SCB visar att vi som bor här trivs. 99 procent känner sig trygga. Är du sugen på storstadspuls ligger Göteborg knappt en timme bort. Sedan kommer du hem igen. Till lugnet och skönheten.


Kontaktpersoner

Cecilia Trolin
Kommundirektör
Cecilia Trolin
Daniel Andersson
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Daniel Andersson
Peter Andréasson
Kommunstyrelens andre vice ordförande. Oppositionsråd (S)
Peter Andréasson
Pernilla Nilsson
Kommunutvecklare
Pernilla Nilsson
Morten Sörö
Samhällsbyggnadschef
Morten Sörö