2022-06-10 10:44Pressmeddelande

Kritik mot ny remiss: "Ett hån mot landsbygden"

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson.Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson.

Kommunstyrelsen i Essunga kommun väljer att avstyrka remissen ”Sänk tröskel till en god bostad”.

      – Det är obegripligt att man kan producera ett dokument på 696 sidor men där man ändå inte lyckas presentera ett enda förslag på hur bostadsproduktionen på landsbygden ska underlättas, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson.

Kommunstyrelsen var enhällig i sitt beslut. Remissen som är på 696 sidor innehåller en lång rad förslag men Essunga kommun anser att den ej är anpassad till mindre kommuner och inte är realistisk.

     – Det är sällan vi avstyrker en hel remiss men i detta fall kan vi inte göra på något annat sätt. Remissen ställer mycket höga krav på kommunen ur både ett ekonomiskt och ur ett resursmässigt perspektiv. Detta slår väldigt hårt mot små kommuner som Essunga som är begränsade både ekonomiskt och organisatoriskt, säger Daniel Andersson.

Essunga kommun är en av de kommuner som utsetts till remissinstans för remissen ”Sänk tröskeln för en god bostad”. Kommunstyrelsen var även helt enig i sin kritik mot förslaget och landade i att det borde avstyrkas i sin helhet.

     – Förslaget är ett svek mot landsbygden.  Vi känner även en stor oro över att byggföretagens möjligheter att exploatera på landbygden inte kommer underlättas utan tvärtom försvåras. Vi i Essunga kräver att staten tar sitt ansvar så att bostadsförsörjningen i hela Sverige tryggas. Inte bara för de större kommunerna, säger Daniel Andersson.

I utredningen framhålls exempelvis tilltron till de ideella aktörernas möjligheter att främja bostadsproduktionen, inte minst på landsbygden.

     – Detta är förstås en fin tanke men ur ett kommunalt perspektiv känns detta som ett hån mot landsbygden, hävdar Daniel Andersson.

Om remissen

Utredningen har haft i uppdrag att analysera och överväga åtgärder som dels tydliggör uppgiftsfördelningen inom bostadspolitiken mellan stat och kommun. Den ska också bidra till att ett antal bostadspolitiska verktyg är effektiva och ändamålsenliga. Det övergripande syftet med utredningen är att skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning. Det lämnas förslag som ska syfta till att underlätta för de personer som idag har svårt att hitta en lämplig bostad.

Några av de förslag som finns med i utredningen är följande:

  • En ny bostadsförsörjningslag som omfattar både statens och kommunernas uppgifter och introducerar ett nytt mål för bostadsförsörjningen. Målet ska vara att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder.
  • Ett obligatorium för kommuner att lämna hyresgarantier till barnfamiljer mot ersättning från staten.
  • Att de allmännyttiga bostadsföretagen inte längre ska behöva tillämpa lagen om offentlig upphandling.
  • Skärpta krav på hyresvärdar att motivera de krav de ställer på nya hyresgäster.
  • Att bostadsförmedlingar får tydligare förutsättningar att kunna förmedla bostäder med social hänsyn.


Om Essunga kommun

Essunga kommun har cirka 5 700 invånare och ligger i hjärtat av Västra Götalands län. Här hittar du vår välbesökta Nossebro marknad, ett flertal stora evenemang och ett mycket aktivt föreningsliv! Dessutom en enastående vacker landsbygd med ett härligt levande landskap!


Kontaktpersoner

Daniel Andersson
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Daniel Andersson