2022-05-03 10:15Pressmeddelande

Företagsbesök ska få in fler på arbetsmarknaden

Bo Ansbjer talar med besökare på företaget.Företagaren Bo Ansbjer svarar på frågor under ett av de inspirationsbesök som Essunga kommun anordnar för att få in unga vuxna på arbetsmarknaden.

Essunga kommun anordnar under ett par veckors tid besök på företag runt om i kommunen. Målgruppen är unga vuxna som ännu inte fått fotfäste på arbetsmarknaden.

En plantskola, ett byggföretag och en bilverkstad är några av de olika verksamheter i Essunga kommun som under de närmsta veckorna ska inspirera unga vuxna som är i behov coachning mot arbetsmarknaden. Förhoppningen är att besöken i förlängningen ska kunna leda till utbildning eller jobb samt att man på detta sätt bättre ska kunna matcha företagens framtida behov av kvalificerad arbetskraft.

      – Det handlar om att visa olika yrken och ge ungdomarna en karta kring vad som finns och ett sätt att ge ungdomarna kraft till att stå på egna ben. Hittar man en väg framåt så påverkar det både individen och dess omgivning - det är jätteviktigt, säger arbetsmarknadssekreterare Maria Radivoi.

Vårens besök är de första av sitt slag i Essunga kommun och tanken är att de ska bli ett återkommande inslag för unga vuxna som har behov av att på detta sätt upptäcka olika branscher. Denna gång är det förutom kommunens personal 15 personer som kommer att följa med på de totalt sju olika företagsbesöken runt om i kommunen.

      – Detta är en aktivitet vi tänkt erbjuda varje år. På sikt handlar det om kompetensförsörjning för företagarna. Om ungdomarna får kläm på vilka yrken det finns som de kan söka på hemmaplan, konstaterar Maria Radivoi.

Besöken kommer att följas upp med kontakter med studie- och yrkesvägledare och att företagsbesöken placerats i början av maj är ingen slump. Datumen möjliggör för deltagarna att söka kompletterande kurser eller utbildningar. Flexus Balasystem är ett av de företag som tar emot ungdomarna.

      – Vi har behov av att få in rätt personal så det här är jätteviktigt, säger Bo Ansbjer på Flexus Balasystem.

 

Verksamheter som besöks:

Couchers bilservice

Essunga plantskola

Flexus Balasystem

Kälströms gård och Kaltek Bygg

Stallbergs lantbruk   

Åke Eliassons Skorstenar & Kaminer

Kostenheten, skolköket Essunga kommun

 

Kontakt:
Maria Radivoi, arbetsmarknadssekreterare, maria.radivoi@essunga.se, tfn: 0512-571 72.

Sofia Palcic, Enhetschef – enheten för arbete och sysselsättning, sofia.palcic@essunga.se, tfn: 0512-571 83.

Pernilla Nilsson, kommunutvecklare, pernilla.nilsson@essunga.se, tfn: 0512-570 30.


Om Essunga kommun

Essunga kommun har cirka 5 700 invånare och ligger i hjärtat av Västra Götalands län. Här hittar du vår välbesökta Nossebro marknad, ett flertal stora evenemang och ett mycket aktivt föreningsliv! Dessutom en enastående vacker landsbygd med ett härligt levande landskap!


Kontaktpersoner

Christina Jonsson
Kommunikatör
Christina Jonsson