2022-11-15 06:30Pressmeddelande

En vecka fri från våld och Orange Day uppmärksammas 21-27 november

Ingela Hall och Annette Andreasson på sociala resursenheten som visar en bild där en kvinna ses skyla sin kropp och med texten Den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet. Ingela Hall och Annette Andreasson på sociala resursenheten

- Vi som arbetar med våld i nära relation i Essunga kommun, ser vikten av att belysa den här problematiken även i år och därför uppmärksammas dagen på nytt i vår kommun, säger Annette Andreasson och Ingela Hall, båda familjepedagoger som arbetar på sociala resursenheten i Nossebro.

- Inom social sektor har vi under detta år tagit fram en rutin att ställa frågor för att upptäcka om den vi möter är eller har varit, utsatt för våld i nära relation. Målet med att ställa frågorna är att upptäcka våld och erbjuda hjälp. Att vi ställer frågorna visar också för våra medborgare att Essunga kommun ser allvarligt på utsatthet för våld i nära relationer och arbetar för att det ska upphöra.

På Orange Day, den 25 november uppmanar FN hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. En av tre kvinnor i världen utsätts nämligen för våld under sin livstid och detta sker oftast innanför hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling 1999 och över hela världen lyses byggnader upp i orange för att manifestera mot våldet. Pandemin har tyvärr inte förbättrat situationen utan gjort att våld mot kvinnor ökat.

- Man ser till exempel en ökning på utsatt för våld i unga parrelationer. Vi samarbetar med myndighetssamverkande Utväg Skaraborg där man lyfter att våldet har blivit grövre.

- Vi uppmanar alla som blir utsatta eller om någon misstänker att någon blir utsatt att ta kontakt snarast! infogar Ingela och Annette. Det finns stöd och hjälp att få, även för den som utsätter.

Vad definieras då som våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Några varningstecken på att allt inte står rätt till kan vara följande:

  • Får sms eller samtal konstant när hen är hemifrån
  • Har stenhård koll på klockan och rapporterar hela tiden om var hen befinner sig
  • Får utstå förnedrande, förminskande eller våldsamma hot och tillmälen
  • Undviker sociala kontakter, särskilt med det motsatta könet eller hålls separerad från familj och vänner
  • Måste förklara eller ursäkta partners beteende och be om lov att få göra saker
  • Blir tillbakadragen när partnern kommer in i ett rum
  • Har inte tillgång till egna bankkonton, bankkort eller sin egen ekonomi
  • Rutinmässigt låter partnern ta beslut

Läs mer om olika varningstecken på Jämställdhetsmyndighetens hemsida.

Utöver Orange Day den 25 november manifesteras det mot våld mot kvinnor under hela vecka 47 (21-27 november). I Essunga kommun kommer det att spridas affischer, bland annat på biblioteket.


Om Essunga kommun

Essunga kommun har cirka 5 700 invånare och ligger i hjärtat av Västra Götalands län. Här hittar du vår välbesökta Nossebro marknad, ett flertal stora evenemang och ett mycket aktivt föreningsliv! Dessutom en enastående vacker landsbygd med ett härligt levande landskap!


Kontaktpersoner

Ingela Hall
Familjepedagog sociala resursenheten
Ingela Hall
Annette Andreasson
Familjepedagog sociala resursenheten
Annette Andreasson