2021-11-15 05:00Pressmeddelande

En vecka fri från våld och Orange Day

Illustrationen föreställer en kvinna som korsar sina armar över bröstet för att skydda sig mot en person vars skugga avbildas på kvinnan. I texten står det den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet. Orange Day och en vecka fri från våld

På Orange Day, den 25 november uppmanar FN hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. En av tre kvinnor i världen utsätts nämligen för våld under sin livstid och detta sker oftast innanför hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling 1999 och över hela världen lyses byggnader upp i orange för att manifestera mot våldet. Pandemin har tyvärr inte förbättrat situationen utan gjort att våld mot kvinnor ökat.

- Vi som arbetar med våld i nära relation i Essunga kommun, ser vikten av att belysa den här problematiken och därför uppmärksammas dagen även i vår kommun, säger Annette Andreasson och Ingela Hall, båda familjepedagoger som arbetar på sociala resursenheten i Nossebro. Man ser till exempel en ökning på utsatt för våld i unga parrelationer. Vi samarbetar med myndighetssamverkande Utväg Skaraborg där man lyfter att våldet har blivit grövre.

Vad definieras då som våld? Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Några varningstecken på att allt inte står rätt till kan vara följande:

  • Får sms eller samtal konstant när hen är hemifrån
  • Har stenhård koll på klockan och rapporterar hela tiden om var hen befinner sig
  • Får utstå förnedrande, förminskande eller våldsamma hot och tillmälen
  • Undviker sociala kontakter, särskilt med det motsatta könet eller hålls separerad från familj och vänner
  • Måste förklara eller ursäkta partners beteende och be om lov att få göra saker
  • Blir tillbakadragen när partnern kommer in i ett rum
  • Har inte tillgång till egna bankkonton, bankkort eller sin egen ekonomi
  • Rutinmässigt låter partnern ta beslut

Läs mer om olika varningstecken på Jämställdhetsmyndighetens hemsida.

Utöver Orange Day den 25 november manifesteras det mot våld mot kvinnor under hela vecka 47 (22-28 november). I Essunga kommun kommer det att spridas affischer, bland annat på biblioteket, och kommunens medarbetare kommer att få gå en digital utbildning och få utbildningsmaterial via epost.

Ämnet hanteras både på nationell och regional nivå där länsstyrelsen har i uppdrag att utveckla vårt läns våldsförebyggande arbete och se till att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länet. Läs mer om arbetet på Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida. Betydelsen av att uppmärksamma våld mot kvinnor är också en hållbarhetsfråga och en del av arbetet med Agenda 2030, där ett av de 17 uppsatta målen lyfter att alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som samhället i stort och utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling. Läs mer på regeringens sida om Agenda 2030 och jämställdhetsmålet.

- Vi uppmanar alla som blir utsatta eller om någon misstänker att någon blir utsatt att ta kontakt snarast!, infogar Ingela och Annette. Det finns stöd och hjälp att få, även för den som utsätter.

Mer information och kontaktvägar

Svartsjuka är inte romantiskt (Kampanj och webbplats riktad mot unga; samarbete Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se)

Killar.se - En trygg plats för dig som är kille (Webbplats från den ideella organisationen MÄN)

Stöd till dig som är våldsutsatt, anhörig eller våldsutövare (Jämställdhetsmyndigheten)

Introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor i nära relationer (Nationellt centrum för kvinnofrid, Länsstyrelserna, Socialstyrelsen)

Nätsmart - prata med barn om övergrepp på nätet (webbsida och folder från Rädda Barnen)

Historien bakom 25 november (UN Women Sverige - Stoppa våld mot kvinnor och flickor)

Forskning om brottsofferfrågor (Brottsoffermyndigheten)

Förebygga våld (Länsstyrelsen)


Om Essunga kommun

Essunga kommun har cirka 5 700 invånare och ligger i hjärtat av Västra Götalands län. Här hittar du vår välbesökta Nossebro marknad, ett flertal stora evenemang och ett mycket aktivt föreningsliv! Dessutom en enastående vacker landsbygd med ett härligt levande landskap!