2022-11-22 09:19Pressmeddelande

Bredöls skola satsar på rastlekar: "Motverkar utanförskap"

Rastpedagogerna (från vänster) Monika Olsson, Carola Larsson och Helena Andersson.Rastpedagogerna (från vänster) Monika Olsson, Carola Larsson och Helena Andersson.

För att motverka mobbning, skapa rörelseglädje och gemenskap så satsar Bredöls skola på att utöka arbetet med rastpedagoger.

     – Det här bidrar till att bygga trygghet och goda relationer, säger rastpedagogen Helena Andersson.

Sedan terminstarten finns under majoriteten av skoldagarna rastpedagoger ute på skolgården vid Bredöls skola. Tillsammans med en representant från elevrådet planerar de varje vecka in olika rastlekar. Alla som vill får sedan vara med i aktiviteterna.

     – Det här bidrar till att skapa en större trygghet för barnen. Dels är vi fler vuxna ute på rasterna. Dels finns det något att göra även om man kanske inte har någon att vara med. Alla får vara med och vi söker aktivt upp och bjuder in de som kan verka ensamma, konstaterar Helena Andersson.

I sin roll som rastpedagog leder hon allt från tipspromenader och tagen-lekar till halloweenvandringar och hinderbanor. Helena understryker att barnen är bra på att sysselsätta sig själva och att det är helt frivilligt att delta i de organiserade rastlekarna.

    – Ibland undrar de vad de ska hitta på och då försöker vi väcka deras intresse och få dem att våga testa nytt under aktiviteterna. När det går bra så bidrar det till att stärka barnens självförtroenden!

    – Dessutom så kan de andra lärarna nu få en paus under rasterna och förbereda inför nästa lektion. Och i och med att eventuella konflikter blir uppklarade redan innan eleverna kommer in i klassrummet blir det ett bättre fokus under lektionstid.

Skolans rektor Madelaine Hallin berättar att upplägget med rastpedagoger på skolan är relativt nytt och att det varit framgångsrikt, vilket är anledningen till att det denna termin utökats. Tre personer från fritidshemmet samt skolan elevcoach leder de uppstyrda rastaktiviteterna under två raster dagligen, tre dagar i veckan. Det är både fler raster än tidigare och fler rastpedagoger än föregående termin.

    – Att ha rastpedagoger handlar både om att få in mer rörelse och att bidra med trygghet. Alla skolans barn får möjlighet att lära känna varandra på skolgården och att samma personal möter upp eleverna under rasterna leder till en värdefull kontinuitet. Det här har blivit så bra, säger Madelaine Hallin.

Har eleverna några favoritlekar?

    – Det varierar men i anslutning till skolan finns vår skog och det är väldigt härligt. Det är många som vill vara där och vi ordnar allt från tipspromenader till hinderbanor. Musik och dans är även något många elever gillar. Vi har en utescen på skolgården som är uppskattad och den använder vi oss av. Och när älgjakten startade hade vi ett älgjaktstema under rasterna, det var uppskattat, skrattar Helena Andersson.

Barn leker i snön.

Rastleken Snöhjulet på Bredöl skola.

 

Kontakt:
Madelaine Hallin, rektor Bredöls skola, madelaine.hallin@edu.essunga.se, tfn: 0512-571 06.
Helena Andersson, fritidsledare och rastpedagog, helena.andersson2@edu.essunga.se, tfn: 070-19 17 465.


Om Essunga kommun

Essunga kommun har cirka 5 700 invånare och ligger i hjärtat av Västra Götalands län. Här hittar du vår välbesökta Nossebro marknad, ett flertal stora evenemang och ett mycket aktivt föreningsliv! Dessutom en enastående vacker landsbygd med ett härligt levande landskap!


Kontaktpersoner

Rektor Bredöls skola F-5 och fritidshem, Dalagårdens förskola inklusive Lyan
Madelaine Hallin