2022-11-08 13:38Pressmeddelande

1,2 miljoner extra till skolan: ”Kraftfulla åtgärder”

Daniel Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Essunga kommun.Daniel Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Essunga kommun.

Essunga kommun satsar nu 1,2 miljoner extra på skolan. Detta är ett tillägg utöver den ram som finns sedan tidigare.

Bakgrunden till beslutet är att det i en årskurs i skolan i Nossebro finns stora utmaningar bland annat när det gäller att nå målen och det har även förekommit bråk bland elever i årskursen.

     – Det ska vara ordning och reda i skolan och eleverna ska känna att de får studiero och att skolan är en trygg plats. Om detta inte uppnås så måste vi vidta åtgärder och det gör vi nu, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson.

Vid ett extrainsatt möte igår så diskuterades situationen av utbildningsnämndens arbetsutskott och kommunstyrelsen arbetsutskott, KSAU. KSAU beslutade att 1,2 miljoner extra ska läggas på skolan under 2023.

     – De 1,2 miljonerna är ett tillägg som ska bidra till att skolan tillhandahåller bättre studiero, ordning och reda och att våra elever får godkända betyg, säger Daniel Andersson.

Dessutom beslutade KSAU under gårdagens möte att ge kommundirektören i uppdrag att initiera både en ekonomisk genomlysning av utbildningsnämnden och inleda en ny Synvända. Synvändan i sin första version infördes i Essunga kommun 2007 och är en modell kommunen skapat för att belysa vikten av inkludering, individanpassning och förtroendefulla relationer.

     – Det är oerhört viktigt att man trivs i skolan och att man får med sig de kunskaper man behöver. Vi ser mycket allvarligt på att det nu i vissa fall brister på de här punkterna och därför tar vi till kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med situationen, säger Andersson.

Meritvärdet för de elever i Nossebro skola som lämnar nian ligger över snittet och låg i våras på 220,5 poäng. Motsvarande siffra var i jämförbara kommuner 211,9 poäng.

     – Nu är det viktigt att vi vidtar åtgärder för att våra elever ska kunna lämna årskullarna med godkända betyg, att de får studiero och att det är ordning och reda i skolan, avslutar Daniel Andersson.


Om Essunga kommun

Essunga kommun har cirka 5 700 invånare och ligger i hjärtat av Västra Götalands län. Här hittar du vår välbesökta Nossebro marknad, ett flertal stora evenemang och ett mycket aktivt föreningsliv! Dessutom en enastående vacker landsbygd med ett härligt levande landskap!


Kontaktpersoner

Daniel Andersson
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Daniel Andersson